سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وب نوشته مهدی میانجی

#قرارگاه_فکری_فرهنگی_تاظهور #طرح_پیوند_مسجد_و_مدرسه


#طرح_پیوند_مسجد_و_مدرسه
##قرارگاه_فکری_فرهنگی_تاظهور
کانال مجموعه "دختران آسمانی" مسجد قائمیه حیدرآباد کرج
در شبکه اجتماعی ایرانی سروش
Sapp.ir/asemanigirls
در شبکه اجتماعی ایرانی ایتا
http://eitaa.com/asemanigirls
در شبکه اجتماعی تلگرام
http://t.me/asemanigirls
در شبکه اجتماعی ایرانی روبیکا
https://rubika.ir/asemanigirls
در شبکه اجتماعی اینستا
https://www.instagram.com/asemanigirls

#قرارگاه_فکری_فرهنگی_تاظهور
کانال مجموعه "پسران ایمانی"
مسجد قائمیه حیدرآباد کرج
در شبکه اجتماعی ایرانی سروش
Sapp.ir/eimaniboy
در شبکه اجتماعی ایرانی ایتا
http://eitaa.com/eimaniboy
در شبکه اجتماعی تلگرام
http://t.me/eimaniboy
در شبکه اجتماعی ایرانی روبیکا
https://rubika.ir/eimaniboy
در شبکه اجتماعی اینستا
https://www.instagram.com/eimaniboy